اخبار معاونت

رتبه ممتاز سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای جز 1 بند و تبصره 7 قانون بودجه
یازدهمین جلسه شورای مدیران و معاونین معاونت توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس
دوره آموزشی تبیین قوانین و مقررات حفاظت از تالاب ها ویژه قضات در استان فارس شهرستان شیراز برگزار شد
دهمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس
سی و یکمین جلسه سلامت اداری با ریاست آقای انجم شعاع معاون محترم توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس برگزار گردید.
معاون رییس جمهور:  محیط زیست یک موضوع پدافند غیرعامل است
دیدار معاون رییس جمهور با مدیران معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت محیط زیست
کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی
دومین جلسه هیات مرکزی گزینش سازمان حفاظت محیط زیست
  • 1402/4/12 دوشنبه دومین جلسه هیات مرکزی گزینش سازمان حفاظت محیط زیست
    دومین جلسه هیات مرکزی گزینش سازمان حفاظت محیط زیست با حضور دکتر رضا انجم شعاع دبیر هیات مرکزی سازمان، آقای دکتر جعفری نماینده هیات عالی گزینش ،آقای منصوری معاون سازمان اداری و استخدامی و نماینده تمام الاختیار سازمان مذکور در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان راس ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 12/04/1402 برگزار گردید.
نشست مشترک معاون توسعه مدیریت،حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت محیط زیست با رئیس سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران
برگزاری دوره آیین تنظیم قرارداد برای روسای حقوقی استان ها درمرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان
نهمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس
اولین جلسه اهم اندیشی حوزه معاونت توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در محل مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان استان البرز برگزار شد
دومین جلسه ستادبودجه درسال جاری باارائه گزارش نمایندگان معاونت ها باحضور دکتررضاانجم شعاع برگزارشد
اولین دوره آموزشی رابطین و کارگزاران گزینش کلیه ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها به مناسب هفته محیط زیست در مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بانی کرج راس ساعت 8 صبح 23/03/1402 با حضور معاون محترم توسعه مدیریت،حقوقی و امورمجلس و دبیر هیات مرکزی گزینش ساز
همکاری پلیس راه در ایمن سازی معابر کشور برای حیات وحش/ خسارت های جانی و مالی گاندو تحت پوشش بیمه رازی قرار گرفت
هشتمین شورای مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس
تجدید میثاق معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس در معیت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با آرمان های امام (ره)
منتخبین نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در سازمان حفاظت محیط زیست
  • 1402/3/9 سه‌شنبه منتخبین نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در سازمان حفاظت محیط زیست
    در هفتمین شورای مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس مورخ 09/03/1402 ، از 12 نفر از پبیشنهاددهندگان در طی سنوات گذشته که به ارایه فکر و ایده در قالب پیشنهاد پرداخته بودند ، توسط معاون محترم توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس تقدیر و تشکر بعمل آمد.
اولین جلسه هیات مرکزی گزینش سازمان با حضور اعضاء به ریاست جناب آقای دکتر رضا انجم شعاع دبیر هیات مرکزی گزینش روزدوشنبه 25/2/1402 راس ساعت 7:30 صبح در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت حقوقی و امورمجلس سازمان برگزار گردید.
1 2 3 4