اخبار معاونت


دوازدهمین جلسه شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت ،حقوقی و امورمجلس دوازدهمین جلسه شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت ،حقوقی و امورمجلس با حضور دکتر انجم شعاع و مدیران حوزه اش برگزار گردید
بيشتر